Systemisch Werken

Als mens kijk je op een geheel eigen en unieke manier naar jezelf en de wereld om je heen. Dit heeft te maken met jouw gezin van herkomst en de omgeving waarin je opgroeide. Daar ben je gevormd tot de persoon die je nu bent. En dagelijks nog kijk je door een bril, gekleurd met allerlei persoonlijke ervaringen. Deze ervaringen kunnen waardevol en mooi zijn, maar ook pijnlijk en vervelend. Vaak onbewust heb je hierbij gewoontes, overtuigingen en beschermingsmechanismes aangeleerd omdat je niet beter wist en geen andere mogelijkheden zag voor jezelf.

Bij systemisch werken gaan we op zoek naar de dieper liggende oorzaak en oplossing voor jouw vraag of uitdaging. Ik zie jou als onderdeel van een systeem. Bijvoorbeeld je familie en bloedlijn die vele generaties terugvoert, maar ook in vriendschappen of werksituaties ben je onderdeel van een systeem.
In elk systeem speel je als vanouds een rol en gedraag je jezelf op een bepaalde manier. En met onbewust aangeleerde gewoontes en gedragingen geef je sturing aan je leven. Voelde je jezelf als kind bijvoorbeeld anders of niet begrepen, dan is de kans groot dat je op school of later in werksituaties of met vrienden of vriendinnen hetzelfde ervaart. 

Valt het je op dat jouw leven een aaneenschakeling is geworden van herhalende klachten of uitdagingen die je ziek maken en persoonlijke groei in de weg staan? Mogelijk is daarmee jouw tijd aangebroken om bewust te worden waar dit vandaan komt en definitief afscheid te nemen van dat wat je in de weg staat.

Hoe ziet dit er uit in de praktijk?

Individueel systemisch werken is een methode waarbij je zichtbaar maakt waar je leven niet meer stroomt en stagneert en verstrikt is geraakt in oude overtuigingen, gedragingen en mechanismes. Een doeltreffende manier van werken omdat je bewust ervaart hoezeer je onderdeel bent van een groter geheel dan alleen jijzelf. Door te zien ga je begrijpen wat de drijvende kracht blijkt te zijn van jouw uitdaging en waarom je steeds weer tegen dezelfde problemen aanloopt. Een prachtige en zeer respectvolle manier van werken.

Bij individueel systemisch werken geef je zelf bij aanvang de hulpvraag aan. Samen kijken we hoe je verstrikt bent geraakt en los kunt komen van dat wat in de weg staat. Tijdens de tafelopstelling of het werken met de vloerankers zet ik mijn helende vermogens in en zie, hoor en voel wat nodig is om te doen. Hierdoor komen negatieve emoties en blokkades makkelijker los tot op celniveau en zorgen voor directe heling tot in de diepste lagen van jouw bewustzijn. En zorgt er voor dat je als vanzelf je eigen plek in kunt nemen met een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid.